Chính sách xử lý khiếu nại - SAIGON HIPHOP JEWELRY

Chính sách xử lý khiếu nại - SAIGON HIPHOP JEWELRY

Chính sách xử lý khiếu nại - SAIGON HIPHOP JEWELRY

Chính sách xử lý khiếu nại - SAIGON HIPHOP JEWELRY

Chính sách xử lý khiếu nại - SAIGON HIPHOP JEWELRY
Chính sách xử lý khiếu nại - SAIGON HIPHOP JEWELRY
Tạo nên dấu ấn riêng từ trang sức. SHJ cam đoan sự hài lòng tuyệt đối 100% từ khách hàng. Hotline: 070 633 7677
TIKTOK Facebook Instagram Tiếng việt English |
Tiếng việt English
Chính sách

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Coppyright © 2020 . All right reserved. Design by Nina
backtop